Quach Vinh Thien - Kim Van Kieu_logo 2

Quách Vĩnh Thiện phổ nhạc

(nguồn: www.thienmusic.com)

KieuHistory

Trong nổ lực bảo tồn kho tàng văn hóa Việt Nam, Anh Quách Vĩnh Thiện, một cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký, một kỹ sư tin học và cũng là một nhạc sĩ ở Pháp, đã bỏ ra thời gian 5 năm để phổ nhạc cho tác phẩm Kim Vân Kiều của văn hào Nguyễn Du.

Nay được sự cho phép của anh Quách Vĩnh Thiện, Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô và các bạn đồng môn những video phổ nhạc tác phẩm Kim Vân Kiều của anh Quách Vĩnh Thiện và chân thành cám ơn anh Quách Vĩnh Thiện đã cho phép chúng tôi đưa lên website của Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu.

TruyenKieu - Melbourne Australie 2013

bar_divider

Kim Vân Kiều 1 – Trăm năm trong cỏi người ta

KVK1  KVK1-Dos

bar_divider

Kim Vân Kiều 2 – Bên tình bên hiếu

KVK2 KVK2-Dos

bar_divider

Kim Vân Kiều 3 – Quyến Gió Rủ Mây

KVK3 KVK3-Dos

bar_divider

Kim Vân Kiều 4 – Tài Tử Giai Nhân

KVK4 KVK4-Dos

 bar_divider

 Kim Vân Kiều 5 – Cá Chậu Chim Lồng

KVK5 KVK5-Dos

bar_divider

 Kim Vân Kiều 6 – Hại Nhân Nhân Hại

KVK6 KVK6-Dos

bar_divider

 Kim Vân Kiều 7 – Chữ Tài Chữ Mệnh

KVK7 KVK7-Dos

bar_divider

bar_divider

Australie – Sydney SBTN.

SBTN – Publiée le 11 oct. 2013

Phỏng vấn Nhạc sĩ QUÁCH VĨNH THIỆN

về Truyện KIỀU được phổ nhạc giữ trọn từng chữ trong Thơ.

Do Thái Hòa phỏng vấn – SBTN Úc Châu thực hiện

Part 1 :

https://www.youtube.com/watch?v=omLIAwEr-xU&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=2

Part 2 :

https://www.youtube.com/watch?v=vZeBE1uc7aI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

bar_divider

Quách Vĩnh Thiện

http://www.thienmusic.com

http://www.youtube.com/user/thienmusic

https://twitter.com/thienmusic

https://www.facebook.com/vinhthien.quach

Voyage en Image et en Musique :

http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm

Président

ACTV

Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne

( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )

bar_divider