MỤC LỤC

Chương Trang
 Cảm tạ5
 Rao Nam7
I –Bẩm Quan Lớn9
II –Đông Dương thuộc Pháp19
III –Trên con đường làng27
IV –Bụi chuối sau hè33
V –Tiếng Việt phong phú 41
VI –Cây cối – Chim chóc 47
VII –Từ con muỗi tới con ve55
VIII –Hai hàng lụy nhỏ 63
IX –Loan phụng hòa minh71
X –Vè đám cưới79
XI –Tiếng sáo đêm trăng 83
XII –Thuốc lá và lò nhuộm87
XIII –Có làm mới có mà ăn95
XIV –Đi ra chợ chơi 101
XV –Sơn Đông mãi võ 111
XVI –Nước chảy bon bon 119
XVII –Ngôi trường làng 123
XVIII –Thầy thuốc và người bịnh 133
XIX –Thú đi xe điện139
XX –Hát bội về làng 151
XXI –Con ma Nhị tỳ 163
XXII –Đám ma ông Cả 169
PHỤ LỤC183
An Nhơn ngày nay185
Ngôi Đình An Nhơn189
Câu hát đưa em191
Vừa chơi, vừa hát195
   12 con giáp 197
   Bài hát xưa: Hội ca cầm198
                     Khuyến học 199
   Tân nhạc: Tiếng gọi sinh viên200
   Dịch thơ: Le petit écolier – Cậu bé học trò202
                  Ông Đồ (Vũ Đình Liên, 1937)203
                  Lão Tú Tài 老 秀 才204
                  Le Vieux Lettré205
                  The Old Scholar206
Thơ miền quê tôi207
               Mười thương quê tôi 207
   Thơ tếu:   Cứ là mê 208
                    Nhậu208
                   Cầu quê 209
                   Bài thơ con cóc: Con cóc
                   Le CrapaudThe Toad210
Rao Nam211
Ý kiến người đọc213
   Cảm tác sau khi đọc Làng cũ – Người xưa217