Tân nhạc:

TIẾNG GỌI SINH VIÊN

Nhạc của Lưu Hữu Phước

(Bài tân nhạc này đã xuất hiện vào đầu thập niên 40 của thế kỷ 20, với lời ca rất hay, khích lệ lòng yêu nước của thanh niên thời đó, xin ghi lại để làm tài liệu.)

I

Này sinh viên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!
Đồng lòng cùng đi, đi, đi mở đường khai lối
Vì non sông nước xưa
Truyền muôn năm chớ quên
Nào anh em Bắc Nam
Cùng nhau ta kết đoàn
Hồn thanh xuân như gương trong sáng
Đừng tiếc máu nóng, tài xin rán
Thời khó, thế khó, khó làm yếu ta
Dù muôn chông gai vững lòng chi sá
Đời mới, kiếp phóng mắt nhìn xa bốn phương
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường

                        Điệp khúc

Sinh viên ơi! Ta quyết đi đến cùng!
Sinh viên ơi! Ta nguyền đem hết lòng!
Tiến lên! Đồng tiến!
Vẻ vang đời sống!
Chớ quên rằng: ta là giống Lạc Hồng!                

II

Này sinh viên ơi!  Nhớ xưa dấu còn chưa xóa
Hùng cường trời Nam ghi trong bảng vàng, bia đá
Lùa quân Chiêm nát tan
Thành công Nam Tiến luôn
Bình bao phen Tống, Nguyên
Từng ca câu khải hoàn
Hồ Tây tranh phong, oai son phấn
Lừng tiếng Sát Đát, Trần Quốc Tuấn
Mài kiếm cứu nước nhớ người núi Lam
Trừ Thanh, Quang Trung giết hằng bao đám
Nòi giống có khí phách từ xưa, chớ quên!
Mong thấy ngày vẻ vang ta thắp hương nguyền

III

Này sinh viên ơi! Muốn đi đến ngày tươi sáng
Hành trình còn xa, anh em hãy cùng nhau gắng!
Ngày xưa, ai biết đem
Tài cao cho núi sông
Ngày nay ta quyết dâng
Lòng son cho giống dòng!
Là sinh viên: vun cây văn hóa
Từ trước sẵn có nhiều hoa lá
Đời mới kiến thiết, đáp lòng những ai
Hằng mong ta ra vững cầm tay lái
Bền chí! Cố gắng sức! Đoàn ta tiến lên!
Dù nắng, dù gió mưa không núng gan bền