12 con giáp

Tiền Vĩnh Lạc

        Tuổi Tý, con chuột lông xù
Cắn gà, cắn vịt, chạy ù xuống hang
        Tuổi Sửu, con trâu kình càng
Cày chưa đúng buổi lại mang cày về
        Tuổi Dần, con cọp quá ghê
Bắt người ăn thịt, tha về non cao
        Tuổi Mẹo là con mèo ngao
Hay quấu, hay quào, ăn vụng thành tinh
        Tuổi Thìn, rồng ở Thiên đình
Làm mưa, làm gió, ẩn mình trên mây
        Tuổi Tỵ, rắn ở bộng cây
Nằm khoanh trong ổ, có hay điều gì.
        Tuổi Ngọ, ngựa ô đen sì
Ỷ mình chạy giỏi ngại gì đường xa.
        Tuổi Mùi là con dê chà
Giống nai, có gạc, râu ria bùm xùm.
        Tuổi Thân, con khỉ ở lùm
Chuyền qua, chuyền lại, té ùm xuống sông.
        Tuổi Dậu, con gà vàng lông
Có mỏ, có mồng, lại gáy ó o.
        Tuổi Tuất là con chó cò
Nằm khoanh bên lò, mặt mũi lọ lem.
        Tuổi Hợi, con heo ăn hèm
Đóng chuồng mà nhốt, chẳng thèm thả ra!