THƠ TẾU

Tiền Vĩnh Lạc

Cầu Quê

Ngoài vườn trên ao cá
Che tạm một nhà cầu
Lơ xơ vài tàu lá
Đơn độc một thân dừa
Khi nào đau bụng quá
Mới vội vã ra ngồi
Vừa mới nghe “lủm chủm”
Cá đã đớp tiêu rồi!

Qua ngày hôm sau nữa …
Nếu muốn nhậu cá tra
Chỉ cần nhảy xuống ao
Bắt lên vài con lớn
Đem vô làm cho sạch
Rồi nướng mà nhắm rượu
Ngon tuyệt không gì bằng …
Vừa nhậu vừa lai rai
Ngâm bài thơ “tuyệt tác”
Của đứa cháu ở chợ
Lần đầu tiên về vườn …

Những niềm vui nho nhỏ
Kỷ niệm quá thân thương
Ngọt ngào bao lưu luyến
Đầy thi vị quê hương …

17/08/1979
Anh Nhi