CẢM TẠ

            Chúng tôi viết cuốn “Làng cũ – Người xưa”này vừa để giải trí, vừa để cho thân quyến đọc chơi, không dè được nhiều vị khen hay, khiến chúng tôi rất vui mừng.

            – Ông Nguyễn Duy Thu Lương là người đầu tiên đọc bản đánh trên máy vi tính, khen sách hay và có nhiều tài liệu hiếm có.

             – Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đọc suốt một hơi, buông sách xuống thì đồng hồ đã chỉ 2 giờ khuya! Phu nhơn của nhạc sư, bà Trâm Anh, nói đã rơi nước mắt khi đọc chuyện cô bé Hường phải đi ở đợ nát lời để cho cha có tiền mua thuốc chạy chữa cho bà nội …

             – Em gái chúng tôi, Tiền Kim Phụng, cho là sách hay nên đã giao cho một đứa cháu là Tiền Vĩnh Huy Đức đem in phóng ảnh 40 bản để chúng tôi tặng cho bà con, thân hữu. Huy Đức đã ra công lo in, lại phải chạy tặng sách cho từng cô bác.

             Nói chung, hầu hết những người được sách đều hoan nghinh. Riêng bà con cao niên đang còn ở An Nhơn cho biết rất thích khi nhớ lại hình ảnh làng An Nhơn hiền hòa, yên tịnh ngày xưa. Nhiều người đọc kỹ, viết thơ, điện thoại cho ý kiến bổ sung, điều chỉnh một vài chỗ sơ sót. Các ông Nguyễn Duy Thu Lương, Nguyễn Vĩnh Bảo đã cho thêm nhiều sử liệu quý, các bạn Nguyễn Hữu Giáp, Tề Văn Hạnh, v.v… đã khuyến khích và góp nhiều ý kiến hay.

            Quyển sách quý vị đang có trong tay được in lại, bìa sách do cháu chúng tôi là Lê Anh Dũng trình bày với bức tranh sơn dầu do cháu vẽ. Cháu có bổ sung một đoạn nói về chuyện nuôi dế, đá dế thuở cháu còn nhỏ. Các cháu Duyên, Thức, Thanh, ủng hộ tinh thần và sửa chữa, bổ sung những chỗ sai sót. Bà xã chúng tôi, Dương Chiêu Anh, cùng với các con đồng góp ý và xem lại chánh tả.

            Lần này, sách có thêm vài tấm hình xưa. Đặc biệt hơn hết là hình ông Tạ Duy Hiển chụp chung với một con cọp lớn. Lúc ấy ông Tạ Duy Hiển còn rất trẻ mà oai phong lẫm liệt, đã điều phục, tập luyện cho sư tử, cọp nhảy qua vòng lửa trong một gánh xiệc thú quy mô chưa từng có ở Việt Nam. Chúng tôi chân thành cảm tạ bà Tạ Bạch Liên, cháu nội của ông Tạ Duy Hiển, đã vui lòng tặng chúng tôi tấm hình quý vô giá này. Chúng tôi hết lòng cám ơn ông bà Nguyễn Duy Thu Lương không ngại vất vả đã tìm cách liên lạc với gia đình ông Tạ Duy Hiển, xin cho chúng tôi tấm hình độc đáo, làm tăng thêm giá trị cho cuốn sách khiêm tốn của chúng tôi.

            Chúng tôi xin tạc dạ ghi lòng, thành thật cảm tạ tất cả bà con, thân hữu.

Tiền Vĩnh Lạc