DỊCH THƠ

Tiền Vĩnh Lạc

Le petit écolier

Maintenant je vais à l’école
J’apprends chaque jour ma leçon
Le sac qui pend à mon épaule
Dit que je suis un grand garçon!
L’an passé, cela va sans dire
J’étais petit, mais à présent
Que je sais compter, lire, écrire
Ainsi, mes parents sont contents
Quand le maître parle, j’écoute
Et je retiens ce qu’il me dit
Il est content de moi, sans doute
Car je vois bien qu’il me sourit

Cậu bé học trò

     Bây giờ đi học đến trường
Ngày ngày bài vở từng chương thuộc rành
     Vai mang cặp sách nặng oằn
Tỏ rằng em đã lớn nhanh, biết nhiều
     Năm qua chẳng nói làm chi
Em còn thơ dại giờ thì khôn hơn
     Mẹ cha em rất vui lòng
Em nay đếm đúng, đọc rành, viết hay
     Vào lớp chăm chú nghe bài
Nhớ ghi đầy đủ lời thầy dạy răn
     Thầy mừng em thật siêng năng
Mỉm cười khuyến khích bao lần nhìn em/

Tiền Anh Nhi phỏng dịch
         Tháng 12/2009