X

VÈ ĐÁM CƯỚI

Tiền Vĩnh Lạc

Ở làng quê, cuộc sống dần trôi, thầm lặng. Mỗi lần có đám cưới là một lần vui cho dân làng. Trong lúc bên nhà cô Hạnh bận rộn cho ngày vu quy của cô, thì bên nhà ông Lê Văn Giỏi ở Gò Vắp còn bận rộn hơn nữa để cưới vợ cho con trai là cậu Rành.

Chúng ta hãy đọc Vè đám cưới sau đây thì biết:

                      Việc đám cưới phải nào là dễ
                        Cất rạp ra, ván ngựa lót dài
                        Ngoài phòng trà phải có tam khay 1
                        Trong thứ lớp nhờ trai dọn dẹp
                        Dĩa quả tử 2 chưng long lân cho đẹp
                        Đôi bình bông kết phụng loan xòe
                        Rượu song chưng 3 mua lấy mười ve
                        Trà Liên Tử 4 mua cho tám cặp
                        Trên bàn thờ chưng làm nhị cấp 5
                        Lư, chưn đèn, tượng, liễn treo lên
                        Chiếu cỗ đồ 6 lót trải đôi bên
                        Gối lá sách 7 chưng coi cho đẹp
                        Lấy tấm chấn 8 treo lên đầu cột
                        Lấy quần bàn 9 treo phủ bàn thờ
                        Cậy Bộ làng 10 tới viết hôn thơ 11
                        Mượn lân cận đôi người làm chứng
                        Hai ché rượu, mâm trầu cho xứng
                        Tiền thế heo 12 giấy đỏ niêm phong
                        Đồ nữ trang lại với vàng ròng 13
                        Để trong quả 14 đừng cho đụng chạm
                        Sáp Cà Mau 15 phải mua cho đáng
                        Xe đôi đèn làm lễ từ đường 16
                        Dừng cái phòng che kín bốn phương
                        Kẻo con nít nó hay dòm ngó
                        Thỉnh cô bác hương lân hai họ
                        Xong việc rồi bày cuộc tuồng thơ 17
                        Trong viên quan uống rượu đánh cờ
                        Ngoài tài tử khảy đờn, ca xướng
                        Cô bác thảy có lòng rộng lượng
                        Bạc tiền phong cho trẻ mới mầu
                        Dầu thơm cháu mua lấy xức đầu
                        Đặng nối tóc ở với nhau cho trường cửu.

                                                    Khuyết danh

                        (Bạn Quốc Phượng, Trương Thanh Vân sưu tầm)


1 Tam khay: ba cái khay đựng trầu cau, trà, rượu, …

2 Dĩa quả tử: dĩa lớn chưng nhiều loại trái cây đặt trên giá ba chưn bằng danh mộc chạm trổ tỉ mỉ.

3 Rượu song chưng: rượu cột lại từng cặp hai chai.

4 Trà Liên Tử: trà cột lại từng cặp hai hộp.

5 Nhị cấp: hai bực.

6 Chiếu cỗ đồ: chiếu hẹp bề ngang dùng để bày thức ăn.

7 Gối lá sách: gối may nhiều lớp có thêu chỉ màu.

8 Tấm chấn: tấm gấm hoặc nhung có thêu hình và chữ Nho.

9 Quần bàn: tấm vải hoặc hàng, màu trơn hoặc có thêu hoa cảnh, trải phủ từ trên mặt bàn xuống để che phần dưới chưn bàn.

10 Bộ làng: đây là Chánh Lục Bộ của Ban Hội Tề, phụ trách Bộ Đời là Bộ Sanh, Bộ Tử và Bộ Hôn thú.

11 Hôn thơ: hoặc Hôn thú, bây giờ kêu là “Giấy Chứng Nhận Kết Hôn”.

12 Tiền thế heo: theo phong tục Việt Nam khi xưa, nhà trai phải khiêng một con heo sống cho nhà gái làm thịt đãi khách. Về sau, để cho tiện, hai bên đồng ý để nhà trai giao một số tiền đủ cho nhà gái mua một con heo, gọi là “tiền thế heo”.

13 Vàng ròng: vàng y.

14 Quả: hộp tròn có nắp đậy để đựng quà cưới, trên có phủ tấm nhiễu đỏ.

15 Sáp Cà Mau: sáp ong tốt lấy trong rừng tràm ở Cà Mau.

16 Lễ từ đường: lạy bàn thờ ông bà.

17 Cuộc tuồng thơ: đờn ca ngâm thơ, … ngày nay kêu là văn nghệ.