Lam Vinh The_logo 2

bar_divider

Lam Vinh The_photoHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Vĩnh Nhơn – Lâm Vĩnh Thế, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1953-1960, hiện đang định cư tại Canada.

Tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn, Ban Sử Ðịa, năm 1963.

Tốt nghiệp Cao Học về Thư Viện Học (MLS = Master of Library Science) Ðại Học Syracuse, Hoa Kỳ, năm 1973.  

Giáo sư Sử Ðịa tại trường Trung Học Công Lập Kiến Hòa (1963-1966), trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Ðức (1966-1971) và một số trường trung học tư thục ở Sài Gòn (1966-1971)

Giáo sư Trưởng Ban, Ban Thư Viện Học, Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn, Viện Đại Học Vạn Hạnh (1974-1975).

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn anh Vĩnh Nhơn – Lâm Vĩnh Thế đã cho phép chúng tôi đăng lại những bài viết của anh từ trang web “Tuyển tập Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế”:

https://tuyen-tap-vinh-nhon-lam-vinh-the.blogspot.com/

bar_divider

Lịch sử VNCH:

Văn Hóa:

Thơ:

Các đề tài khác: