Thu Vịnh

Tam Nguyên Yên Ðỗ Nguyễn Khuyến – Lâm Vĩnh Thế dịch

Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt bằng Hán Văn của Cụ Tam Nguyên Yên Ðỗ Nguyễn Khuyến

Sơn hà liêu lạc tứ vô thanh
Độc tọa thư phòng khán nguyệt minh
Hà xứ thu phong xuy nhất diệp 
Dẫn lai vô hạn cố viên tình

Bài dịch của Lâm Vĩnh Thế:

Bốn phía đìu hiu xóm lặng trang
Phòng sách mình ta ngắm trăng vàng
Lá thu một chiếc từ đâu đến
Gợi lại bao tình nhớ cố hương.

Mùa Thu 1983 
Ottawa, Canada