Vấn Ðề Truy Dụng Tài Liệu Mật Ðã Bạch Hóa Của Chính Phủ Hoa Kỳ

Lâm Vĩnh Thế

Từ nhiều năm nay, rất nhiều tài liệu mật của Chính phủ Hoa Kỳ đã được bạch hoá, trở thành một nguồn thông tin quan trọng trong việc nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa nói chung và Chiến tranh Việt Nam nói riêng.  Bài viết nầy nhằm giới thiệu với bạn đọc vấn đề truy dụng (access) loại tài liệu nầy, dựa trên kinh nghiệm bản thân của người viết trong quá trình khai thác các tài liệu nầy trong việc nghiên cứu.

Vài Nét Về Tài Liệu Mật Ðã Bạch Hóa Của Chính Phủ Hoa Kỳ 

Việc bạch hóa tài liệu mật của Chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu từ Lệnh Hành Pháp (Executive Order) số 11652 do Tổng Thống Richard M. Nixon ký ban hành vào năm 1972.1 Với lệnh nầy, hàng ngàn tài liệu của Chính phủ Hoa Kỳ sau Thế Chiến 2, từng được xếp hạng Top Secret, Secret và Confidential, đã được bạch hoá, sau khi trãi qua một sự duyệt xét bắt buộc, ghi rõ trong Lệnh Hành Pháp nầy.  Các tài liệu nầy gồm đủ loại, từ những công điện, văn thư ngắn vài ba trang cho đến những báo cáo quan trọng, đã từng được sử dụng trong việc hình thành nhiều chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ.  Phần lớn các tài liệu nầy là của Cơ Quan Trung Ương Tình Báo (Central Intelligence Agency — CIA), Bộ Ngoại Giao (Department of State — DOS), Bộ Quốc Phòng (Department of Defense — DOD), nhưng cũng có những tài liệu của nhiều cơ quan chính phủ khác, như là Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia (National Security Council — NSC) và Toà Bạch Ốc (White House — WH).2

Nhà xuất bản Carollton Press tai Washington, D.C. đã tiến hành thu thập các tài liệu nầy, chụp vào vi-phiếu (microfiche), làm toát yếu (abstract), bảng dẫn (index) và ấn hành vào năm 1976 bộ Declassified Documents Retrospective Collection, gồm 3 quyển, chia làm 2 phần: Part One: Catalog of Abstracts, gồm Volume 1 (pages 1-475) và Volume 2 (pages 476-967); Part Two: Cumulative Subject Index.  Ðồng thờI, Carollton Press cũng xuất bản tạp chí Declassified Documents Quarterly Catalog, ấn hành mỗI năm 4 số, bắt đầu bằng Volume 1 (1975) cho đến Volume 11 (1985).  Từ Volume 12 (1986) đến Volume 26 (2000), việc xuất bản tạp chí nầy do nhà xuất bản Research Publications ờ Woodbridge, Connecticut đảm nhiệm, và tạp chí nầy đổi sang tên Declassified Documents Catalog (xin gọi tắt là DDC) và ấn hành mỗi năm 7 số.  Từ Volume 27 (2001) đến nay thì do nhà xuất bản Primary Source Microfilm cũng ở Woodbridge, Connecticut đảm nhiệm và vẫn tiếp tục ra mỗi năm 7 số.  Cách sắp xếp các số như sau: mỗi 2 tháng ra 1 số (số 1 cho 2 tháng Jan./Feb.; số 2 cho 2 tháng Mar./Apr.; và cứ thế cho đến số 6 cho 2 tháng Nov./Dec.); các số từ 1 đến 6 gồm 2 phần: phần thứ nhứt là liệt kê các toát yếu của các tài liệu, phần thứ nhì là Bảng dẫn theo đề tài (Subject Index); cuối năm ấn hành số 7 sẽ là Bảng dẫn theo đề tài tổng hợp cho cả năm (Cumulative Subject Index).  Trong các số từ số 1 đến số 6 của từng năm, các toát yếu được xếp theo thứ tự mẫu tự của tên viết tắt của các cơ quan, thí dụ tài liệu của CIA sẽ được liệt kê trước các tài liệu của DOD, và các tài liệu của DOD sẽ được xếp trước các tài liệu của DOS, vv.  Các toát yếu đều được đánh số thứ tự cho từng năm.  Nhà nghiên cứu sẽ dùng con số thứ tự cho từng năm nầy để truy tìm nguyên văn (full text) của các tài liệu đã được chụp vào bộ vi-phiếu mang tên là Declassified Documents Reference System (xin gọi tắt là DDRS) cũng do nhà xuất bản Primary Source Microfilm ấn hành.

Các tài liệu nầy cũng được nhà xuất bản Primary Source Microfilm ấn hành dưới dạng điện tử trong một CD-ROM cập nhật hàng năm.  Nhà xuất bản nầy cũng đã đưa DDRS lên INTERNET tại Website sau đây:

http://www.ddrs.psmedia.com/

Ngoài ra, gần đây Trung Tâm Việt Nam (Vietnam Center) của Ðại học Texas Tech University (Lubbock, Texas) cũng đã đưa lên INTERNET Website của The Virtual Vietnam Archive:

http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive/

trong đó có rất nhiều tài liệu thuộc loại nầy đã được số-hóa (digitized), giúp nhà nghiên cứu có thể đọc trực tiếp nguyên văn các tài liệu nầy. 

Nói tóm lại, hiện nay các nhà nghiên cứu có thể truy dụng các tài liệu loại nầy theo ba cách: tài liệu in và vi phiếu, tài liệu điện tử từ một CD-ROM, và tài liệu điện tử số-hóa trên INTERNET.        

Truy Dụng Nguồn Tài Liệu In Và Vi-Phiếu

Ðể minh họa việc truy dụng tài liệu từ bộ vi phiếu DDRS, xin lấy đề tài Việt Nam làm thí dụ.  Người làm nghiên cứu bao giờ cũng khởI đầu việc truy tìm tài liệu từ các bảng dẫn.  Thí dụ, ta khời đầu từ tạp chí DDC, ta vào Volume 25 (1999), no. 7 tức là Cumulative Subject Index cho năm 1999, dướI đề mục Vietnamese Conflict, ở trang 154, ta sẽ tìm thấy bảng liệt kê các toát yếu về đề mục nầy như sau:

                 ——,  ——-,  ——, ——-, ——-,  ——-,  ——

                1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1880, 1908

                ——-,  ——-, ——-, ——-, ——-, ——-, ——-

Có được các thông tin nầy rồi, ta tìm vào Volume 25, no. 4 (July/Aug. 1999) của DDC, ở trang 16, ta sẽ tìm thấy toát yếu mang số 1869 với nội dung như sau:

1869

               VIETNAMESE CONFLICT. Intelligence cable regarding the strength of the Viet Cong assembled for the Tet Offensive against Saigon. CIA Cable (1), 2/10/1968.Secret. Dcls 7/10/1998. Sanitized.

Toát yếu nầy cho ta biết đây là một công điện của CIA, gồm 1 trang, thực hiện ngày 10 Tháng 2 năm 1968, đã được bạch hóa ngày 10 Tháng 7 năm 1998, được xếp vào loại tài liệu Mật3, nội dung là tin tức tình báo về các lực lượng Việt Cộng tập trung cho vụ Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân vào Sài Gòn; tài liệu nầy đã được ‘thanh lọc = sanitized’ (có nghĩa là một số đoạn bị bôi xóa).  Nếu đây đúng là tài liệu ta cần đọc thì bước kế tiếp sẽ là tìm vào bộ vi-phiếu DDRS của năm 1999, tìm vào vi-phiếu có chứa tài liệu mang số 1869, đưa vi phiếu nầy vào máy đọc vi-phiếu (microfiche reader) để đọc nguyên văn của tài liệu nầy..   

Khó Khăn Trong Việc Truy Dụng 

Khó khăn lớn nhứt trong việc truy dụng đối với DDC là bảng dẫn quá sơ sài.  Các đề mục liệt kê trong bảng dẫn chỉ cho phép tìm theo tên các quốc gia mà tài liệu có liên hệ đến.  Bảng dẫn có rất ít đề mục theo đề tài, hay vấn đề cụ thể.  Riêng về đề tài Việt Nam, bảng dẫn chỉ có các đề mục rất tổng quát như sau:

            Vietnam

                        Armed Forces

                        Foreign relations with —      

                        Politics and government

                        Religion

            Vietnam, North

                        Commerce

                        Foreign relations with —

                        Military policy

            Vietnam, South

                        Armed forces

                        Commerce

                        Commerce with —

                        Economic conditions

                        Foreign relations with —

Politics and government

                        Religion

                        Social conditions

            Vietnamese Conflict, 1961-1975

                        Campaigns

                        Missing in action

                        Peace negotiations

                        Prisoners of war 

Do đó, việc tìm tài liệu theo các đề tài cụ thể như tên các nhân vật, địa danh các trận đánh, các chương trình, kế hoạch, vv hoàn toàn không thể thực hiện được.  Trước đây, bảng dẫn của bộ Declassified Documents Retrospective Collection đầy đủ và chi tiết hơn rất nhiều, thí dụ như: phần đề mục Vietnam, Republic of đã chiếm đến 6 trang (từ trang 141 đến trang 146 của Cumulative Subject Index), đề mục Vietnam War chiếm đến gần 9 trang (từ trang 146 đến trang 155 của Cumulative Subject Index).  Rất tiếc, khi ấn hành tạp chí Declassified Documents Quarterly Catalog và kế tiếp là tạp chí DDC, nhà xuất bản đã không tiếp tục làm bảng dẫn chi tiết như bộ Retrospective Collection nữa.

Truy Dụng Nguồn Tài Liệu CD-ROM 

            Như đã trình bày ở trên, DDRS cũng được nhà xuất bản Primary Source Microfilm ấn hành dưới dạng CD-ROM.

            Màn hình đầu tiên của CD-ROM sẽ hiện ra như sau:

Việc truy tìm tài liệu trên CD-ROM nầy tiện lợi hơn rất nhiều.  Như ta thấy trên màn hình, người sử dụng có thể tìm tài liệu bằng nhiều lối:

 • Issue date: ngày tháng năm tài liệu được tạo ra
 • Date Declassified: ngày tháng năm tài liệu được bạch hóa
 • Document Classification: mức độ mật của tài liệu
 • Description: Loại tài liệu (công điện, văn thư, báo cáo, vv)
 • Document Source: cơ quan tạo ra tài liệu
 • Text: nội dung của tài liệu, ta có thể tìm bất cứ vấn đề hay đề tài cụ thể nào 

Người sử dụng có thể chọn một lối hay kết hợp nhiều lối để tìm tài liệu.  Nếu người sử dụng muốn tìm tài liệu theo đề tài thì chọn tìm theo lối Text.  Thí dụ đề tài muốn tìm là cuộc Tổng Tấn công Tết Mậu Thân thì người sử dụng sẽ dùng bàn phím (keyboard) đánh chữ Tet offensive vào mục Text:

 • Text: Tet offensive

Người sử dụng sẽ được cho biết là có bao nhiêu tài liệu về đề tài nầy.  Sau đó, nếu bấm chuột (click) vào icon thứ 6 (từ trái qua) của tool bar thì trên màn hình (monitor) sẽ hiện ra bảng liệt kê tất cả các tài liệu đó như sau:

Bảng liệt kê nầy gồm 2 cột, cột bên trái ghi ngày tháng năm tài liệu được tạo ra, cột bên phải ghi hàng chữ đầu tiên trong toát yếu của tài liệu. Kế tiếp dùng chuột để di chuyển cursor (và do đó highlight) để chọn tài liệu.  Khi hàng chữ của tài liệu đã được highlight thì nhấn vào phím Enter trên bàn phím, toàn bộ toát yếu của tài liệu sẽ hiện ra trên màn hình.  Nếu lấy lại thí dụ đã nói ở trên (tài liệu mang số 1869), toát yếu của tài liệu 1869 sẽ hiện ra như sau trên màn hình:

Không những việc tìm tài liệu trên CD-ROM được mở rộng ra theo nhiều lối, nhất là theo lối Text thì có thể tìm theo bất cứ đề tài hay vấn đề cụ thể nào, mà người sử dụng còn có thể ‘di hành = navigate’ trên CD-ROM từ màn hình nầy sang màn hình khác, có thể đi tới hay đi ngược lại, từ tài liệu nầy sang tài liệu khác.  Người sử dụng CD-ROM cũng có thể mở rộng ra (broaden up) hay thâu hẹp lại (narrow down) việc truy tìm của mình, bằng cách kết hợp nhiều lối khác nhau; thí dụ như cách kết hợp sau đây:

                        Issue Date: 02/10/1968

                        Document Classification: Secret

                        Document Source: Central Intelligence Agency

                        Text: Tet offensive

sẽ giúp người sử dụng tìm ra ngay lập tức tài liệu mang số 1869 của CIA nói trên, không phải đi qua bảng liệt kê hàng chục tài liệu về cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân của nhiều cơ quan khác nhau.  Và, dĩ nhiên, với CD-ROM, việc in ra văn bản cũng rất dễ dàng.  Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là với CD-ROM thì vẫn chỉ là truy dụng toát yếu của tài liệu mà thôi, ta vẫn phải tìm vào vi phiếu để đọc nguyên văn của tài liệu.  

Truy Dụng Nguồn Tài Liệu Trực Tuyến Trên INTERNET 

Trên Website Của Primary Source Microfilm: 

Như phần trên vừa trình bày, bộ tài liệu DDRS cũng được nhà xuất bản Primary Source Microfilm đưa lên INTERNET tại Website sau đây:

http://www.ddrs.psmedia.com

Muốn sử dụng Website nầy để truy dụng và đọc nguyên văn các tài liệu, người sử dụng phải trả một lệ phí hằng năm (subscribe), sau đó sẽ được cung cấp một mật mã để truy dụng tài liệu.  Tại Website nầy, để “câu khách”, nhà xuất bản có cung cấp một truy dụng miễn phí (Free Search), nhưng với Free Search người sử dụng không thể đọc được nguyên văn của tài liệu.  (Bản thân người viết bài nầy không phải là một subscriber của Website nầy nên rất tiếc không thể mô tả cách truy dụng và đọc nguyên văn tài liệu tại Website nầy). 

Khi bấm chuột vào Free Search, người sử dụng sẽ thấy một màn hình như sau: 

Qua thông tin của màn hình nầy, ta thấy là Website của DDRS cung cấp cho người sử dụng nhiều khả năng truy tìm hơn là với CD-ROM, thí dụ như: 

                  * tìm các từ nằm gần nhau (proximity search)

                  * tìm từ thật chính xác (exact match search)

                  * tìm các từ có gốc chung (wild card search) 

Các khả năng nầy có thể giúp người sử dụng đạt được mức độ chính xác rất cao trong việc truy dụng tài liệu.Và, dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất là Website nầy không phải chỉ giúp người sử dụng đọc được toát yếu, mà, nếu chịu trả lệ phí, người sử dụng còn đọc được cả nguyên văn của tài liệu.

Trên Website của The Virtual Vietnam Archive

Trung Tâm Việt Nam (Vietnam Center) được thành lập vào năm 1989 tại Ðại Học Texas Tech. Một trong những nhiệm vụ mà Trung Tâm được Ðại Học giao phó là xây dựng và phát triển Văn Khố Việt Nam (Vietnam Archive).  Văn Khố Việt Nam có nhiệm vụ thu thập, tàng trữ và phổ biến các tài liệu văn khố có liên quan đến các cuộc chiến tranh trong vùng Ðông Nam Á.  Ngày 17 tháng 12 năm 2000, Văn Khố Việt Nam nhận được tài trợ của Viện Dịch Vụ Bảo Tàng và Thư Viện của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ để thực hiện một dự án xây dựng Văn Khố Ảo Việt Nam (Virtual Vietnam Archive–xin gọi tắt là VVA).  Dự án nầy sẽ tiến hành số-hóa (digitize) tất cả các tài liệu thuộc loại phi-bản quyền (non-copyright material) lưu trử tại Văn Khố Việt Nam. Văn Khố Ảo Việt Nam được đặt tại Website sau đây:

http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchiv/

Khi vào Website nầy, màn hình đầu tiên sẽ hiện ra như sau:

Khác với Website của DDRS, Website của VVA là miễn phí hoàn toàn.  Tuy nhiên trước khi được phép vào truy dụng tài liệu, người sử dụng phải đồng ý tuân thủ tiêu chuẩn “Fair Use” trong Ðoạn 107 (Section 107) của Luật Bản Quyền 1976 (Copyright Act of 1976) của Hoa Kỳ như ta đọc thấy trên màn hình. 

Sau khi bấm chuột vào ô chữ “I Agree”, người sử dụng sẽ tiếp cận với màn hình truy tìm (search screen) như sau:

Muốn tìm tài liệu, thí dụ cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân, ta sẽ dùng bàn phím đánh vào ô trắng bên cạnh Subject/Keyword cụm từ Tet offensive, xong rồi bấm chuột vào Search, ta sẽ có màn hình mới như sau:

Màn hình mới nầy cho biết là VVA có tất cả là 634 tài liệu về đề tài Tet offensive (con số nầy thay đổi luôn luôn vì mỗi ngày VVA đều đưa thêm nhiều tài liệu mới vào Website).  Muốn truy dụng các tài liệu nầy, bước kế là bấm chuột vào Display, một màn hình mới sẽ hiện ra như sau:

Màn hình mới nầy cho biết là chỉ liệt kê ra 25 tài liệu đầu tiên của tổng số 634 tài liệu về đề tài đang tìm.  Muốn truy dụng 25 tài liệu kế tiếp thì ta bấm chuột vào mũi tên bên cạnh Next Records, và cứ như thế cho đến hết bảng liệt kê 634 tài liệu.

Màn hình nầy đem lại nhiều khả năng di hành cho người sử dụng.  Ngay bên dưới bảng tên (banner) của VVA ta thấy có một hàng 5 nút để bấm chuột, từ trái qua phải như sau:

 • Exit: bấm chuột vào đây để ra khỏi Website nầy
 • Refine Search: nếu người sử dụng thấy không hài lòng với kết quả truy tìm nầy (vì con số tài liệu quá lớn chẳng hạn) thì bấm chuột vào đây để sửa đổi lại cách tìm tài liệu cho tốt hơn
 • Display Selections: bấm chuột vào đây để màn hình chỉ liệt kê ra những tài liệu nào mình đã chọn; vì vậy trước khi bấm chuột vào đây thì ta phải bấm chuột vào ô vuông nhỏ trong cột Select để cho biết mình chọn những tài liệu nào
 • Return: bấm chuột vào đây để trở lại màn hình đã xuất hiện ngay trước đó; kết quả cũng giống như ta bấm chuột vào nút Back của Web browser
 • Help: bấm chuột vào đây để đọc chỉ dẫn chi tiết về màn hình nầy, đặc biệt là giải thích về ý nghĩa của các hình vẽ nhỏ (icon) trong cột View Item

Ngay bên dưới hàng nút bấm chuột nầy là hàng chữ Change Results Display Format: kế tiếp là một ô dài hình chữ nhựt; trong ô nầy hiện giờ là cụm từ Document Title tiếp theo là một mũi tên chỉ xuống dưới.  Bấm chuột vào mũi tên nầy ta sẽ thấy hiện ra một màn hình nhỏ với các cụm từ như sau:

 • Document Title
 • Collection Name
 • Document Date
 • Media Type
 • Item Number

Ta có thể bấm chuột vào bất cứ cụm từ nào cũng được, màn hình sẽ thay đổi và sắp xếp các tài liệu lại theo cách ta chọn; hiện giờ trên màn hình các tài liệu được xếp theo nhan đề của tài liệu (Document Title); nếu ta bấm chuột vào Item Number thì màn hình sẽ thay đổi và các tài liệu sẽ được xếp lại theo số của tài liệu. 

Trong phần bên dưới của màn hình các tài liệu được trình bày theo 4 cột như sau:

 • Select: với một ô vuông nhỏ bên dưới, người sử dụng sẽ bấm chuột vào đây để chọn các tài liệu muốn truy dụng
 • View Item: với một icon bên dưới cho biết tài liệu thuộc loại gì (vi-phim, viđêô, bản đồ, hình chụp, tạp chí, bản tin, vv), đã được số-hóa hay chưa (hình vẽ một vòng tròn có một đường gạch chéo cho biết là tài liệu chưa được số-hóa) và có thể được truy dụng theo khuôn thức nào (format PDF chẳng hạn); bấm chuột vào đây người sử dụng sẽ đọc được nguyên văn của tài liệu
 • Item Description: đây là phần mô tà tài liệu theo 5 đề mục: Title (nhan đề), Collection Name (tên sưu tập), Date (ngày tháng năm tài liệu được tạo ra), Media Format (khuôn thức của tài liệu; PDF chẳng hạn), và Item Number (số của tài liệu)
 • Full Report: bấm chuột vào đây để truy dụng một hình thức trình bày tài liệu với nhiều chi tiết hơn, chẳng hạn như các từ mô tả nội dung tài liệu, các trích dẫn, vv

Như thế Website của VVA không những giúp người sử dụng tìm tài liệu theo đề tài họ chọn mà còn giúp họ nhiều khả năng khác như: sửa đổi cách truy tìm tài liệu để đạt hiệu quả cao hơn; chọn tài liệu họ muốn xem; chọn cách thức trình bày của tài liệu; chọn cách đọc tài liệu theo khuôn thức họ muốn (PDF chẳng hạn).  Một điều quan trọng khác cần ghi nhận là VVA không phải chỉ đơn thuần cung cấp các tài liệu mật đã bạch hóa của Chính phủ Hoa Kỳ mà thôi.  VVA còn cung cấp rất nhiều loại tài liệu khác như: của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (Công Báo VNCH chẳng hạn; tuy nhiên công báo nầy chưa được số-hóa), của các tư nhân (các nhà nghiên cứu về Việt Nam, chẳng hạn như sưu tập của Giáo sư Douglas Pike), vv.  Ngoài ra tài liệu có thể truy dụng tại Website nầy gồm đủ loại hình: văn bản (text), bản đồ, vi-phim, hình chụp, băng viđêô, tạp chí, bản tin, vv. 

Thay LờI Kết:

Việc truy dụng tài liệu mật đã bạch hóa của Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay có thể tiến hành theo ba cách: các nguồn tài liệu in và vi-phiếu, nguồn tài liệu trong CD-ROM và nguồn tài liệu trực tuyến trên INTERNET.  Các nguồn tài liệu CD-ROM và trên INTERNET rõ ràng là cung cấp cho người sử dụng nhiều khả năng truy tìm hơn nguồn tài liệu in và vi-phiếu.  Riêng các nguồn tài liệu trên INTERNET còn có khả năng giúp người sử dụng đọc được nguyên văn của các tài liệu và riêng Website của VVA lại giúp người sử dụng truy dụng đủ mọi loại hình tài liệu một cách miễn phí.  Trong một tương lai gần, Trung Tâm Việt Nam của Ðại Học Texas Tech nói chung, và VVA nói riêng chắc chắn sẽ trở thành một trong những trung tài tài liệu nghiên cứu về Việt Nam, nhất là Chiến tranh Việt Nam, quan trọng nhất tại Bắc Mỹ. 

Ghi Chú:

 1. Morehead, Joe và Mary Fetzer.  Introduction to United States Government Information Sources.  4thed.  Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1992.  Tr. 376.  Một phần của Lệnh Hành Pháp nầy có thể được truy dụng trực tuyến (accessible online) tại Website sau đây:

http://www.fas.org/sgp/eprint/legacy_appendix.html

 1. Sears, Jean L. và Marilyn K. Moody.  Using Government Information Sources: Print and Electronic.  2nded.  Phoenix, Ariz.: Oryx Press, 1994.  tr. 481. 
 2. Tài liệu của chính phủ Hoa Kỳ, về phương diện an ninh quốc gia, được xếp theo 3 bậc: Confidential, Secret, và Top Secret.  Việc xếp hạng nầy được ghi rõ trong các Lệnh Hành Pháp do Tổng Thống Hoa Kỳ ký ban hành.  Lệnh Hành Pháp mới nhất về vấn đề nầy là Lệnh Hành Pháp mang số 12958 do Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành ngày 17/04/1995, có thể truy dụng trực tuyến tại Website sau đây:

http://www.fas.org/sgp/clinton/eo12958.html

Theo Lệnh Hành Pháp nầy, các bậc xếp hạng tài liệu mật được đinh nghĩa như sau:

(1)   ‘Top Secret’ shall be applied to information, the unauthorized disclosure of which reasonably could be expected to cause exceptionally grave damage to the national security that the original classification authority is able to identify or describe.   

(2) ‘Secret’ shall be applied to information, the unauthorized disclosure of which reasonably could be expected to cause       serious damage to the national security that the original classification authority is able to identify or describe.               

(3)   ‘Confidential’ shall be applied to information, the unauthorized disclosure of which reasonably could be expected to cause damage to the national security that the original classification authority is able to identify or describe