Giới thiệu sách:

Cultural civil war between North and South (1975-1986) in Vietnam

by: Lạp Chúc Nguyễn Huy

Translated into English by: Vĩnh-Thế Lâm

do NXB Nhân Ảnh, nam Cali vừa phát hành trên Amazon.

Đây là bản dịch sang Anh Ngữ của nguyên tác tiếng Việt: Nội chiến văn hóa Bắc Nam (1975-1986) tại Việt Nam, của tác giả Giáo Sư Lạp Chúc Nguyễn Huy, cựu Giáo Sư Đại Học Văn Khoa Sài Gòn trước 1975, hiện nay làm việc tại Đại Học Laval, Québec, Canada.

Sách đã có bán trên Mạng Amazon:

Lời Giới Thiệu trên Mạng Amazon:

After its military victory in 1975, the Vietnamese Communist Party imposed its socialist culture, experimented in 30 years in the North (1945-1975), on the people of the defeated South Vietnam.  This cultural imposition led to the silent explosion of the cultural civil war between North and South that lasted 10 years (1975-1986), and ended with the total defeat of the socialist culture.  This book provides the complete portrait of the socialist culture and explains why it flashed as a lightning that lasted only for 40 years (1946-1986) and was then extinguished in the cultural firmament in Vietnam.

Cultural civil war between North and South (1975-1986) in Vietnam