Duong Thanh Binh_logo 2

bar_divider

Thanh Binh photoHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của “dâu Petrus Ký Dương Thanh Bình”, hiện đang định cư tại thành phố Sydney, Úc Châu.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn chị Dương Thanh Bình đã cho phép chúng tôi đăng lại những bài viết của chị.

bar_divider

Thơ:

Văn: