Gió Theo Trăng

Dương Thanh Bình

Thu Chưa Tàn Phai 03
Cũng đành xong một cuộc đời
Thì thôi hết một kiếp người đa mang
Gió thơm theo lối mây ngàn
Hồn thơm nương ánh trăng tàn theo ta….
Sydney tháng Tư năm hai không không sáu
Dương Thanh Bình