Thu Hạnh Hội

Thanh Bình

Thu hanh hoi 01Thu đàm hề … lãnh lãnh

Thu nguyệt hề …thanh thanh

Thu phong phục đa tình

Thu diệp tán mang mang…

 

Xin người ngàn năm trước

Cùng trăm năm…

… hội tụ phút giây này…

…………

Thu hanh hoi 02Gõ nhịp lấy, như tao nhân tự cổ

Giờ đất trời cùng cây cỏ giao bôi

Là sương thu? Hay rượu? …lạnh mềm môi

Ta say đắm trong tuyệt vời sắc lá.

Gõ nhịp hát  Hoài quân thuộc thu dạ”(1),

Chờ Đông Tây thức giả đến cùng say..

Vì tình thu trỗi dậy tự ngàn ngày

Đang dâng mãi không làm sao ngăn được…

Tiếng lá rơi, hay tiếng từ xuân trước

Nương theo thu khoe bước ngọc: Thủy Tiên”(2).

Nghe như mơ…Hà tự tại nhân gian”(3)

Sương điểm giọt hay người đang nhịp phách

Ta biết rồi, là tao nhân lộng ảnh

Thu hanh hoi 03Là tinh anh,.. là thanh khí tương cầu

Dưới trăng thu, nơi  hạnh ngộ Á Âu

Hoa ảnh động  như “Quỳnh lâu ngọc vũ”(4)

Nước lấp lánh đua cùng ngàn tinh tú  (5)

Mang tình thu về soi lối thi nhân…

Trăm, ngàn năm, duyên hội ngộ một lần…

Cùng gõ nhịp, hát  Vô miên… hữu hận”(6)

Cho tình xưa bất tận đến ngàn năm ….
Tri âm hề … hạnh hội…

Tri kỷ hề …đồng bôi…

Thu miên hà thời tận?

Thu mộng cổ nhân hồi!

Windermere tháng 11 năm 2011.

Thanh Bình

Đêm trăng nói về bài thơ Daffodils, chợt nhớ đến các Thi Nhân đời Đường, mong được cùng nhau tương kiến..

 

Chú thích:

(1)   Trích câu Hoài quân thuộc thu dạ” trong bài “Thu dạ ký Khâu Viên Ngoại” của Vi Ứng Vật

(2)   Ý trong bài Daffodils của Williams Wordsworth.

“ A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.”

(3)   Trích câu Hà tự tại nhân gian trong bài “Thủy Điệu Ca đầu-Trung Thu của Tô Thức.

(4)   Trích câu Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ trong bai Thủy Điệu Ca đầu-Trung Thu của Tô Thức

(5) Ý trong bài Daffodils của Williams Wordsworth:

 “Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:”

(6)   Trích câu Đê ỷ hộ, Chiếu vô miên. Bất ưng hữu hận trong bài Thủy Điệu Ca   Đầu-Trung Thucủa Tô Thức