Tâm Nguyện

Dương Thanh Bình

Tưởng rằng thương nữ mới vô tình

Hay đâu bút thép cũng lặng thinh

Thôi đành ôm khối hờn vong quốc

Ngữa mặt trông Trời đức hiếu sinh.

 tam nguyen 01

 

Dương Thanh Bình

Tháng 7-2018