Đốt Thơ

Thanh Bình

Dot tho 01Có người trả nợ đốt thơ

Cỏ cong ngọn tiếc, thương mờ dáng lan

Đốt thơ gom hết tro tàn

Gửi bay theo gió nhuộm vàng lá xuân

Đốt thơ gạn lấy bụi trần

Dot tho 02Thả xuôi theo nước, nợ lần trả nhau

Tình thơ theo khói bay cao

Vô Thường mặc niệm, gửi vào Căn Nguyên….

Đốt thơ để nhóm lửa Thiền………..

  Cảm tác từ thơ TQ 

“Thôi đành nhặt lá vàng bay

Đốt thơ trả nợ trót vay cuối đời”

Thanh Bình