Cô Đơn

Thanh Bình

co don 02

Bóng thuyền tìm bóng hoàng hôn

Một người tìm một tâm hồn lạc nhau

Sóng không đành vỗ thuyền neo

Chiều không đành vội về gieo ý sầu 

Nỗi niềm theo nước dâng mau

Trôi theo ráng bạc về đâu cuối trời

Bỏ thuyền không bến đơn côi

Người ngồi không bóng bên đời quạnh hiu.

co don 03

 Hunter Valey tháng Tư năm Hai Không Một Tám.

Thanh-Binh