Hoa cuối Thu

Dương Thanh Bình

Bai tho cuoi cung 02Sắc hồng tô điểm tàn thu

Còn đây màu ngọc đang ru lòng người

Chớm đông khoe chút duyên tôi

Cho trời đất đẹp ủ lời thơ say.

 

Tháng Tư 2015