Dư Hương

Dương Thanh Bình

Pham Manh Cuong 1Gửi anh sương lạnh đêm hè

Gửi anh chút nắng bên lề ngày đông

Gửi anh mầm lộc thu phong (1)

Nhắc anh dư vị tình nồng xuân xưa

 

Chú thích: (1) thu phong là cây phong 楓 mùa thu

Sydney tháng Tư năm 2010