Cái Duyên Quan Họ

Dương Thanh Bình

Cai duyen quan ho 01Dấu đi một nữa nụ cười

Chỉ khoe một nửa…

           … cho người lao đao

Hé ra nửa góc yếm đào

Hương đồi tuyết trắng ủ sau lụa mềm

Mi cong  

            rũ nhẹ 

                  làm duyên

Nửa đuôi mắt liếc làm phiền nhân gian

 

 

Dương Thanh Bình