MẮT TÍM

Thanh Bình

gialong1922

Những nàng áo tím chiều nay
Chốn xưa còn nhớ những ngày tím non
Tím ơi con mắt đã mòn
Đường về khuất tím vẫn còn dõi theo
Sao khuya nhạt tím chiêm bao
Lắng sâu hư ảo đậm màu tím xa
Trồng cây phượng tím sau nhà
Tưởng như màu tím áo hoa xuân thì
Ráng chiều pha tím thêm chi
Cho con mắt tím lối đi đường về

1017-16

Tặng GL 68-75
Sydney tháng Giêng Hai Không Một Chín

Dương Thanh-Bình