Mưa Biển

 Dương Thanh Bình

mua bien 01Hoà theo gió,

     ………mở lòng ra với gió

Thổi tình yêu lồng lộng khắp trần gian

Dài theo tóc,

      ………trăm hạt mềm ôm tóc

Bỏ Thiên Đường mưa theo dấu tình nhân

Bờ thưa vắng 

         ……biển trời giăng mây xám

Đồi ngã nghiêng, điệu luân vũ cuồng quay

Ai bước vội và mặc ai trú đợi

Ta bên nhau hồn lắng tình sâu

mua bien 02Biển dặt dìu 

     ….mưa trắng

            ….sóng bạc đầu

Tay em lạnh tìm tay anh ngủ trọ

Nụ hôn khẽ hay tình mưa đang tỏ

Chuông Giáo Đường quên Chúa đứng lặng câm.

 Christ Church Cathedral Newcastle

Dương Thanh Bình