Trăng Là Chứng Tích

Dương Thanh Bình

trang la chung tich 01Nhờ trăng mang nửa nụ cười

Nửa đuôi mắt ướt đến người năm xưa

Nhớ bao nhiêu mới là vừa

Bao nhiêu lệ mới thành mưa khóc tình

Yêu bao nhiêu mới đầy tim

Bao nhiêu tơ tưởng mới tìm thấy nhau?

Ai đi mang những ngọt ngào

Còn ai hờn tủi hằn sâu bước về.

trang la chung tich 02Trăng là chứng tích, cùng chia

Tiếng lòng đã rộn, cơn mê đã mùi.

Gửi trăng một nửa tên người

Nửa kia lòng gọi mòn hơi với lòng

Gửi trăng một nửa chờ mong

Nửa kia giữ lại khơi giòng truân chuyên.

Sydney tháng 6 năm 2009

DTB