Tự Tình với Biển

 Dương Thanh Bình

Nha Trang

Tu tinh voi bien 01Biển năm xưa trăng buồn chao ngấn nước

Sầu hắt hiu trĩu nặng ngọn phi lao

Từng con sóng thương bàn chân lẻ bước

Xô vào bờ xóa vội dấu lao đao

 

Cairns

Tu tinh voi bien 02Biển đêm nay in vầng trăng đảo ngược (*)

Dấu thẹn thùng tay nới lỏng vòng eo

Đẫm hơi sương nên trăng mềm tha thướt

Lạnh cho vừa tay ấm ủ tình nhau….

……Xưa hờn tủi mình em đong trên cát

Giờ dưới trăng…   mi nhẹ khép… chờ môi

 

Cairns Noel 2008

(*):nhìn từ nam bán cầu thì  hình cây đa trên mặt trăng sẽ bị lộn ngược: gốc lên trên , tàn cây ở dưới