Về Với Hương Trầm

Thanh-Bình

ve voi huong tram

Chiếc lá vàng đầu thu nằm ôm bờ đá
Ve vuốt ấp yêu màu đất mới chưa khô
Nụ hoa trà tròn hạt ưu tư
Cúi nhìn viên sỏi trắng
Chút lệ sương tan.
Đâu rồi màu mây bạc
Đôi mắt tròn long nhãn
Đâu cờ lau cong cong quấn quýt
Thay tiếng reo vui
Tung tăng đuổi nắng vàng trên cát
Dấu chân in dị kỳ trên bãi vắng chiều cuối năm
Giờ quá xa xăm
Nửa lá úa lặng im nằm
Gói thân trong đất
Nửa cầu vòng năm sắc
Bỗng chốc thênh thang
Nương gió lạnh về nơi mây ngàn không đến
Để lại buồn tênh

Tháng Ba đầu Thu 2020
Sydney một ngày buồn
DTB

//servedby.eleavers.com/ads/ads.php?t=MjIwNzk7MTI3OTY7aG9yaXpvbnRhbC5sZWFkZXJib2FyZA==&index=1