Thiên Khổ Từ

Cây oằn mình trong gió
Mây rền những cơn đau
Mưa nát ngầu thân cỏ
Vong quốc vạn cổ sầu

Cảm tác khi xem hình chụp nghệ thuật của chị Nguyên Thuỷ.
Tháng bảy-năm hai không một tám
Dương Thanh Bình

thien kho tu 01