Thu Hành

Dương Thanh Bình

Thu hanh 01Mưa thu nơi này không giọt dài thảnh thót

Âm điệu không buồn, không ray rức nhớ thương

Mưa nơi đây không gió về hiu hắt

Sợi nhỏ mịt mờ giăng mắc tơ vương

 

Ta đi trong mưa…

con đường mờ trong mắt

Lá sót trên canh lay lắc tiếc thu

Lá ơi lá,

Thu hanh 02Cánh nâu làm ta nhớ

Thu Sai Gòn vẫn xanh lá me bay

Ngước mặt nhìn trời

Tìm chút gì xưa ấy…

Bỗng bất ngờ, nước lơi lã hôn môi

Nước hỡi nước

Hôn chi làm ta ngóng

Mưa Sài Gòn, áo mỏng, ướt mau.

 

Thu hanh 03Chìm trong màn mưa

Gót giày ta đơn lẻ

Nước vỡ dưới chân,

Nước đùa trêu kẻ đá

Nước xoắn dòng, chiếc lá nhỏ lao chao

Lá thu khô hay thuyền giấy năm nào

Ta ngây ngất vẫy chào ta ngày bé.

 

DƯƠNG THANH BÌNH