Do Trong Dat_logo 2

bar_divider

Do Trong Dat_PhotoHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Đỗ Trọng Đạt, bút hiệu Đạt Đỗ F29, là cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1964-1971.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Đỗ Trọng Đạt.

bar_divider

Thơ:

Video Thơ Nhạc:

Văn:

Tập truyện FADE AWAY …