TÁC NHÀN

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

Một thuyền một cõi một mình ta,

Suối vắng sông êm chẳng bóng nhà 

Xa trông núi biếc mây mờ trắng,

Thoảng ngắm rừng Thu gió nhẹ pha.

Rượu nồng đỏ thẫm màu cây lá,

Nhạc dạo hoàng hôn bóng hạc xa…

Một kiếp tang bồng hồ thỉ dã,

Chỉ đàn chỉ hát chỉ mình ta…..

………………………………..

Không không sắc sắc hồn cố quốc

Tịnh tịnh vô vô kiếp can qua.

Hồn trôi theo khúc Chiều Thu Tịch,

Còn thiếu chi không, thiếu Hằng Nga..

Đạt Đỗ F29