BẠN XƯA PETRUS KÝ

Đạt Đỗ F29

Cà phê cạn tiễn Côn về phố núi,

Giọt cà phê có lưu luyến chân mày….

Bạn Cũ Trường Xưa khói thuốc say say,

Thôi nhé bạn hiền tao phải về với núi..

……….

 Gặp lại tụi mày tao mừng mừng tủi tủi,

 Cò thằng thì chẳng nhớ mặt nhớ tên.

 Nhưng hiểu cho rằng tao mãi mãi không quên..

 Áo trắng quần xanh một thời PetrusKý..

 Và lúc này cũng lắm người nhiều ý,

 Thiên hạ nói rằng nhất quỷ nhì ma..

 Còn học trò thì được xếp thứ ba.

 Tao biết chắc có tụi mình trong đó…

 ………….

 Nhưng nhớ cho rằng………

…………..

 Khi núi còn xanh, mặt trời còn cháy đỏ,

 Tình bạn tụi mình muôn thuở vẫn còn đây…

 Núi dù cao, sương có phủ thật dầy..

 Không che được bạn xưa PETRUSKÝ…..

( Thân tặng Trịnh hồng Côn từ Trần Lục chuyển qua PetrusKy năm Đệ Tam, từ 69-71 )

Đạt Đỗ 64-71