HƯƠNG HỒNG HUẾ

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

Gởi Hương triệu đóa hoa hồng,

Xin Trời chút gió cho nồng mùi hương.

Hoa anh chắc đủ che đường,

Nhẹ nâng gót ngọc dáng hương yêu kiều.

Thơ Hương màu Huế cô liêu,

Buồn như tiếng hát buổi chiều Hương giang.

Bạn anh nhớ Huế muộn màng,

Nhớ trường Đồng Khánh, nhớ nàng nón nghiêng.

Thơ anh ấp ủ niềm riêng,

Mang theo tâm sự nỗi niềm tha phương.

Người ơi trăm nhớ nghìn thương,

Gió ơi xin gởi đến Hương thơ này.

 Anh ơi…

Hương muốn khóc đây…