Dáng Xưa

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

 

Anh tìm mãi mùa Xuân,
Trên đường xưa tuyết phủ,
Mong gặp em một lần,
Tuyết đừng rơi, mưa ngủ…

………

Con đường trắng tuyết rơi,
Đâu dấu chân tuyết trắng,
Em ngày xưa em ơi,
Sao mình anh lạnh vắng…

……….

Hạt tuyết mềm trôi trôi,
Tô hồng em đôi má,
Nhưng tuyết che em rồi,
Dấu chân ai lạ quá…..

…………….

Em trốn sau mùa đông,
Mưa tuyết rơi hoa trắng,
Dáng em mờ chân không,
Khi mây lười che nắng…

………….

Và một ngày tuyết tan,
Con đường xưa ngày ấy,
Em hòa trong không gian,
Chỉ còn anh đứng đấy……

………..

Anh vẫn tìm nhân dáng,
Dù tuyết buồn  ngừng rơi,
Mưa về theo ngày tháng,
Mưa quên em mất rồi….

………….

Bên kia nắng buổi trưa,
Bên này sao mưa đổ,
Nắng ơi chuyện ngày xưa,
Buồn như mưa đang thở…

DatDo29