TUYẾT TRẮNG CHIM BẰNG

( Tưởng niệm Niên trưởng Hồ Tấn Đạt K21/TVBQGVN )

Đạt Đỗ F29

Mây mờ góc núi, chẳng ĐẠT TẤN HỒ trường,

Gió xé áo bay, mạt kiếp đời tha hương…..

Đại thụ gẫy cành, mãi còn đây chí hướng,

Tuyết Trắng ngày nào, Người Võ Bị tiếc thương…..

………………………………

 Xác thân theo đất, 

 Hồn ngất thiên thu…

 Đời thường được, mất,

 Thương, ghét, hận, thù….

………………………………

 Lòng mang tâm sự âm u,

 Xuôi tay nhắm mắt, kẻ thù người thương.

 Rồi đây ai cũng chung đường,

 Châu về hiệp phố mái Trường năm xưa….

……………..

 Cổng Nam Quan,

 Đài Tử Sĩ…

 Đêm Truy điệu,

 Vũ Đình Trường.

 Xót xa trong tâm tưởng

 Nửa kiếp đời tha phuơng….

…………………………..

Niên trưởng ơi

Chim bằng…..

gẫy cánh nửa đường

Nhưng….

Vẫn còn đây chí lớn

Vậy mà…

Xác nằm đấy tủi hờn

Hồn theo gió vấn vương

Mang theo Tuyết trắng về Trường

Tan trong sương khói cuối đường Alpha

(tôi viết không nổi nữa...)

Đạt Đỗ F29