TÁC THU….

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

Rừng Thu thưa lá gió nhẹ reo,

Suối ôm bóng nước quyện trôi theo..

Đá vương giòng chảy ngân lời hát,

Thuyền nhẹ mái xuôi vẳng tiếng chèo

Mây trôi lãng đãng sương mờ phủ,

Khói toả mênh mang nắng lam chiều…

Ôm đàn nhẹ hát đời nghệ sĩ,

Gió gởi tình ca vướng chân đèo…

Đạt Đỗ F29