CHIỀU XANH HAY NÚI 

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

(Thân tặng anh Phúc Trưởng lớp muôn năm)

Blue mountains 01Chiều qua Blue Mountains,
Dáng em nghiêng nghiêng cúi,
Chân trời đậm viền xanh,
Nắng nhạt nhoà ôm núi…

 Chiều qua Blue Mountains,
Nhớ em trong im vắng,
Núi ơi sao vắng tanh?
Anh gục đầu miệng đắng….

Chiều qua Blue Mountain,
Nhớ về em lần cuối,
Trời mù mây xám xanh,
Anh nghẹn lời tiếc nuối…

Ve lai blue mountains 01Chiều qua Blue Mountains,
Gió trốn cuối chân trời,
Em mờ trong nắng hanh,
Quyện chân anh một đời…

Chiều qua Blue Mountains,
Anh muốn ngừng chân bước,
Nhặt chiếc lá còn xanh,
Lá xanh, sao rơi trước…  

Chiều qua Blue Mountains,
Nhìn mảng nắng mong manh,
Anh tìm trong nơi ấy,
Bóng em mờ long lanh…

Ve lai blue mountains 03Chiều qua Blue Mountains,
Sao Chiều không qua anh.
Viết về em Chiều đấy,
Anh viết Chiều màu xanh…

Chiều qua Blue Mountains,
Hồn mù khi mây quanh,
Viết về em vội vã,
Những dòng thơ thiên thanh..
..

Đạt Đỗ F29