TÂM SỰ…

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

Anh sẽ nói với em,

Những điều anh không thể.

Anh sẽ kể cho em,

Cuộc đời không như thế…

*

Quen em khi vào Thu,

Nắng vàng như màu lá.

Sao hồn anh âm u,

Như rừng sâu hoang lạ…

*

Chưa một lần cầm tay,

Mắt em buồn xa thẳm

Tóc mây dài buông vai,

Môi mềm men tình đậm…

*

Em vô tư trong nắng,

Anh màu trắng thời gian.

Em cho anh mật đắng,

Anh tình yêu muộn màng…

*

Em như trong tầm tay,

Nhưng nghìn xa vạn dặm.

Ước gì mình là mây,

Cùng bay vào sâu thẳm…

*

Em tình yêu mùa Đông,

Anh nửa đời lữ thứ.

Lặng lẽ trong mênh mông,

Khói cay niềm viễn xứ…

Đạt Đỗ F29