Về miền bình yên

Đạt Đỗ F29

(Kính điếu Niên trưởng Nguyễn văn Yên K21)

Ngày xưa chim tung cánh,
Đem bình Yên cho đời.
Không gian mây lóng lánh,
Mênh mang xanh màu trời…
………….

Chim muốn gieo bình Yên,
Hòa trong làn mưa đổ,
Tưới xuống đời thống khổ,
Mầm hạnh phúc vươn lên…
…………

Một đời trai Võ Bị,
Mang tình yêu dung dị,
Cùng lòng yêu quê hương.
 Với đời trai sĩ khí….
…………

Ước mơ thật bình thường,
Đem tấm lòng yêu thương,
Gia đình cùng cuộc sống,
Bạn bè và quê hương..
………….

Chim bằng chưa mỏi cánh,
Nhưng vận nước nổi trôi,
Sao trời vẫn lấp lánh,
Nhưng Chim Bằng đâu rồi ?
…………..

Chúng tôi khóa Hai Chín,
Nơi Trường Mẹ ngày xưa,
Xin nghiêm chào vĩnh biệt,
Lòng thành kính tiễn đưa…
………….

Niên trưởng Nguyễn văn Yên,
 Đã về miền miên viễn,
Với hành trang Võ Bị,
Mong hồn Người bình Yên…

Đạt Đỗ F29