Tử sinh – Sinh tử

Đạt Đỗ F29

Nhị Thập Nhất hề, sao lưỡi gươm thiêng…
 …theo thời gian cứ  từ từ mẻ !?
Hai Mươi Mốt đời hề, vẫn còn mãi đây khí phách…
….và ngạo nghễ với lời thề.
 Tận trung tận hiếu..
 Tình Tự tràn đầy..
Tồn tại mãi nghĩa phu thê.
Thế nhưng lão Trời kia cứ lạnh lùng mở sổ.
Sinh Lão Bệnh Tử..
Muôn triệu sinh linh nhưng mỗi người một kiếp số,
Có còn lại gì khi  những người Võ Bị,
….đang lần lượt giũ áo ra đi !!!
 Cho dù trong quân cách lễ nghi….
Hoặc bị đọa đày cả kiếp người khốn khó .
Rời ngục tù trong manh áo vá tả tơi..
Từ giã cuộc đời,
Nhắm mắt xuôi tay..
Mãi  mãi lặng yên trong manh chiếu rách !?
Được làm vua, thua vẫn một đời trong sạch.
Không hề oán trách,
Chi làm trai nhưng sinh bất phùng thời
Vật đổi sao dời,
….thời thế có đổi ngôi..
Nhưng mãi mãi vẫn còn đây khí phách.
Cho dù…
 Mạt kiếp tha phương..
 Nhiều điều khổ tâm bức bách…
 Nhưng cõi hồng trần tục lụy này luôn vẫn còn chí khí.
 Một ngày Võ Bị cũng là người Võ Bị.
Và…
VÕ BỊ TÀN QUÂN TỬ VI KHANH..

Đạt Đỗ F29