I LOVE YOU

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

TO MY BETTER HALF, MY LOVELY DAUGHTER AND MY FRIENDS

Ba mươi năm ân tình,

Trong căn nhà xinh xinh,

Anh thấy em trong đó,

Em đẹp như bình minh….

…………….

Anh một đời rong ruổi,

Như kiếp ngựa hoang rừng…

Mộng công hầu theo đuổi,

Và bên em, ngựa dừng…

……………

Đàlạt xanh, mũ xanh,

Anh chim non lìa tổ…

Mặc bão bùng, cất cánh,

Tháng Tư đen thống khổ…..

…………..

Mười hai năm đọa đày,

Ngục tù khóa chân tay…

Chí vẫn mong tiến bước,

Đạp lên những đắng cay.

…………..

Dù phải sống tha phương,

Vẫn nhớ mãi ngôi Trường.

Nhớ về em mái ấm,

Nhớ Tổ quốc yêu thương…

…………..

Anh biết sẽ có ngày,

Chim trời dừng cánh bay.

Trở về bên tổ ấm,

Yêu em hạnh phúc này…

……………

Em cho anh ước mơ, 

Em bắt anh đợi chờ.

Em tặ̣ng anh hơi thở,

Yêu em anh làm thơ…

Đạt Đỗ F29