ĐÔNG BUỒN…

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

Ôm đàn dạo khúc Đêm Đông,

Sao vương màu tối buồn mênh mông buồn.

Trăng khuya ôm giọt mưa tuôn,

Giọng ca mê muội ôm khuôn dây chùng.

Tay gầy theo phím não nùng,

Cao cung thánh thót lẫn cùng men cay..

Rượu nâu sóng sánh trong tay,

Quyện làn khói thuốc hồn bay theo đàn…

Gục đầu theo sợi khói tàn,

Cung Sol huyền bí Đêm tan Đông buồn.

Nhạc kia ai biết cội nguồn,

Tiếng đàn ai dạo cuốn hồn theo mưa.

Đâu rồi tiếng hát ngày xưa…

…………………………

( Mắt cay nỗi nhớ Đêm mưa Đông buồn….)

Dong buon 01