MƠ MỘT NGÀY VỀ 

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

Mơ một ngày về thăm ngôi Trường cũ,

Đồi Bắc sương mù, con dốc năm xưa.

Mơ một ngày về thăm Thầy mộ phủ,

Vũ Đình Trường kia, một thuở tiễn đưa….

.*

Một đời tang bồng, nửa đường gẫy gánh,

Thẹn mặt nam nhi sống kiếp lưu đày.

Nước mất nhà tan, đại bàng cắt cánh,

Nghẹn nỗi căm hờn, mộng ước xa bay…..

*

 Tóc trắng thời gian vẫn mang chí lớn,

Vượt sóng trùng dương bẻ nát xích xiềng.

Vững một niềm tin quên thân đau đớn,

Ta VÕ BỊ hề, hai chữ thiêng liêng…

*

Một đời mũ xanh, hoa rừng màu áo,

Để máu thịt này nơi chiến trường xưa.

Hãy hiểu cho ta, chữ TRUNG đem báo,

Ôm nỗi niềm riêng, cuộc sống nắng mưa…

DatDoF29