Phan Anh Dung_logo 2

bar_divider

phananhdung-s

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Phan Anh Dũng, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1964-71, chủ biên Cỏ Thơm Magazine hiện đang định cư tại Maryland, Hoa Kỳ.

Các bài viết này được trích từ Cỏ Thơm Magazine (http://cothommagazine.com) với sự đồng ý của anh Phan Anh Dũng.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của Anh.

bar_divider