TIẾNG TƠ ĐỒNG & DÒNG NHẠC LÃNG MẠN CỦA HOÀNG TRỌNG (1922-1998)

Phan Anh Dũng biên soạn

Tác giả Phan Anh Dũng: …Ông là một trong những người giỏi về hòa âm và là một nhạc trưởng có tài điều khiển các dàn nhạc thính phòng và hợp xướng trước 1975…Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống.