NHỚ VỀ NHÀ THƠ NHẤT TUẤN (1935-2021)

Phan Anh Dũng biên soạn (cothommagazine.com)

…Bây giờ còn nhớ hay không Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa Ngây thơ em rủ anh ra Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chung… (trích thơ Hoa Học Trò – Nhất Tuấn)


Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào đây để xem bài viết từng trang từ trên xuống.