Nắng Chiều – Tưởng Nhớ Nhạc Sĩ Lê Trọng Nguyễn (1926-2004)

Phan Anh Dũng biên soạn

Tác giả Phan Anh Dũng: …tôi thì thích nhất bài Sao Đêm vì giai điệu lạ, có âm hưởng jazz, lời cũng đẹp, đầy trăng sao, mơ mộng!..

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết trên trang “Cỏ Thơm” theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống.