TƯỞNG NIỆM THI SĨ TÔ THÙY YÊN (1938-2019)

Phan Anh Dũng biên soạn

Nhiều thi sĩ và nhà bình luận văn học cho rằng thơ của ông khó đọc và khó hiểu, mang nhiều triết lý. Ông là một trong số ít thi sĩ làm thơ dài – như bài Ta Về gồm 124 câu – “dài cho tạm đủ để trải lòng”. Ông cũng dùng nhiều chữ ghép – mà chưa ai từng dùng – trong thơ của mình.

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống
.

************