Tôi đưa em sang sông – Tưởng niệm Nhạc Sĩ Nhật Ngân (1942-2012)

Phan Anh Dũng biên soạn

Tác giả Phan Anh Dũng tổng hợp các bài viết, hình ảnh, videos, v.v. về cuộc đời và các hoạt đọng âm nhạc cùng các sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết bài viết trên trang “Cỏ Thơm”theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống.