Tưởng niệm thư họa sĩ Vũ Hối (1932-2022)

Phan Anh Dũng biên soạn

Thư Họa Sĩ VŨ HỐI qua đời tại tư gia ngày 19 tháng 8, 2022. Ông là một nhân tài biểu tượng cho Tinh Thần Văn Hóa Việt Nam. Ông ra đi thanh thản để lại nhiều thương tiếc từ gia đình, thân hữu và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại…

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào
ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống.

************

Vũ Quốc & Vũ Hối – Melbourne, Úc Châu 2011