TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ CUNG TIẾN (1938-2022)

Phan Anh Dũng biên soạn

Có thể dùng chữ nhà soạn nhạc composer cho Cung Tiến tuy ông luôn khiêm tốn cho rằng mình chỉ là người yêu nhạc theo đúng nghĩa chữ “amatore” khi trả lời một phỏng vấn trong PBN58. Ngoài Kinh Tế và âm nhạc, Cung Tiến còn yêu thích văn học, ông đã từng cộng tác với tạp chí Sáng Tạo qua các bài dịch thuật, biên khảo, sáng tác thơ với bút danh Thạch Chương…

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống
.

************